GDPR

Integritetspolicy

Personuppgifter

Bilskolan Mitt i Stan Motala AB (Org.nr 556880-2820)
Enligt den nya dataskyddsförordningen/GDPR så ansvarar Bilskolan Mitt i Stan AB för de personuppgifter som vi hanterar och att de används på rätt sätt o i rätt syfte.
Vi hanterar personuppgifter i vårt administrativa system Teoricentralen för olika typer av utbildningar på bilskolan. Vi hanterar dina uppgifter för att kunna göra bokningar till olika utbildningar som är sammankopplat till vårt kassasystem som gör att vi fullföljer vårt ekonomiska ansvar. Vid fakturering så anlitar vi Billecta som hanterar dina personuppgifter för att kunna fullfölja sitt uppdrag gentemot kund. Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt uppdrag i de olika utbildningar genom registrering till både Transportstyrelsen o Trafikverket.
De personuppgifter vi hanterar är namn, personnummer, mobilnummer, e-postadress, foto, fakturainformation, artikelinformation (vilka köp du gör).

 

Utbildningar där vi hanterar personuppgifter är:

Introduktionsutbildning handledare o elev.
Mopedutbildning klass I och II.
Utbildning för körkort B och BE (tungt släp).
Riskutbildning 1.
Riskutbildning 2.
För registrering av olika utbildningar till Transportstyrelsen.
Vid bokning av teoriprov o körprov till Trafikverket.

 

Om det finns uppgifter som krävs för att uppfylla revision från Transportstyrelsen samt revision från Skatteverket så sparas uppgifterna som krävs av Transportstyrelsen och Skatteverket i 5 år. Om det finns ekonomiska transaktioner så sparas alla dessa i 7 år enligt bokföringslagen.
Uppgifter kommer bli raderade efter att utbildningen är färdig men kommer sparas om så krävs enligt Skatteverket o Transportstyrelsens riktlinjer.

Du har enligt Artikel 15 i Dataskyddsförordningen (baserad på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt Artikel 16 i Dataskyddsförordningen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Vidare har du också rätt att, enligt Artikel 17 i Dataskyddsförordningen begära radering av dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats.

Kontaktperson och dataskyddsombud på Bilskolan Mitt i Stan Motala AB är Thomas Pålsson.