Lässvårigheter Dyslexi

Vi hjälper dig som har svårt att läsa och tolka löpande text

N

För dig som har svårt att löpande text

N

För dig som blir störd av ljud omkring dig

N

För dig som har svårt med siffror i text

N

För dig som har haft svårt att hinna med i skolan

N

För dig som har svårt att sitta stilla

Det finns olika sätt att göra teoriprov på

Förlängt prov

Mer Info

75 minuter långt teoriprov med ljudstöd.

Du som har svårt att läsa kan ansöka om att få extra tid på dig att göra provet. Då gör du provet vid en dator i en sal med andra personer, och du får längre tid på dig att göra provet. Under provet kan du lyssna på frågorna, om du vill.

Passar dig som har god läsförståelse men tappar något ord ibland.

Blir du inte störd av andra och har lätt för att vara i din egen bubbla. Du hinner oftast med att läsa textremsan på TV’n, då kan detta alternativ passa dig.

Muntligt prov uppläst

Mer Info

Muntligt teoriprov är för dig som har mycket svårt att läsa. Du gör provet i ett enskilt rum med en specialutbildad provförrättare som ställer frågorna till dig. Provtiden är 90 minuter.

Provförrättaren läser upp frågorna och svarsalternativen. Även du ser texten och du väljer det svar du anser är rätt. Provet rättas automatiskt av datorn.
Det här provet kan passa dig som tycker det är svårt att med egna ord svara på frågor, och istället vill välja mellan svarsalternativ.

Båda typerna av muntligt prov kan göras med teckenspråkstolk eller tolk på annat språk.  Om du har behov av tolk ska du uppge det i din ansökan.

Muntligt bedömningsprov

Mer Info

Muntligt teoriprov är för dig som har mycket svårt att läsa. Du gör provet i ett enskilt rum med en specialutbildad provförrättare som ställer frågorna till dig. Provtiden är 90 minuter.

Provförrättaren ställer frågorna muntligt och du svarar på dem med egna ord. Under provet läser du inte någon text. Till vissa frågor visas en bild eller en film. Om du inte är säker på att du förstått frågan har du möjlighet att fråga. Provförrättaren bedömer om dina svar är rätt.
Det här provet kan passa dig som tycker det är lättare att förklara med egna ord.

Tolk

Mer Info

Teoriprov med tolk är för dig som inte kan läsa och förstå svenska. Du gör provet vid en dator i ett enskilt rum med en provförättare som läser upp frågorna på svenska. Tolken översätter frågorna och svarsalternativen till ditt språk. Du klickar själv i vad du anser är rätt svar. 

Vi hjälper till med utredning, intyg och ansökan till Trafikverket om du behöver muntligt prov, förlängd provtid eller tolkprov.

Vi hjälper dig...

… som redan har ett intyg eller dig som behöver tolk med ansökan

Ann hjälper dig som inte tidigare har ett intyg på att du behöver mera tid till kunskapsprovet med att göra en utredning.

Välj mellan förlängt prov och muntligt teoriprov

Tolkprov

Vi hjälper till med utredning, intyg och ansökan till Trafikverket om du behöver muntligt prov (90 min), förlängd provtid (75 min) eller tolkprov.

 

Förlängt prov

Två varianter av muntligt prov

Vårt bildspel till våra teorilektioner har vi anpassat så att det ska vara så lättförståeligt som möjligt. Självklart är det obegränsat antal teorilektioner man betalar för.
Behöver du mera hjälp kan du boka privata teorilektioner för djupare förklaringar. Vid privata teorilektioner läser eleven enskilt med lärare och går igenom det som krävs för att klara teoriprovet utefter elevens förutsättningar.

Olika erbjudande erbjuds beroende på ditt behov av hjälp och stöd.

Känner du att du skulle vilja ha mera stöd med teorin bokar du tid med trafiklärare på Bilskolan via kontoret.

Du får Hjälp med

N

Att plugga teori enskilt

N

Utredning, intyg och ansökan till Trafikverket

N

Att boka Muntligt bedömningsprov, uppläst prov eller förlängt prov

N

Att boka Tolkprov