Guldmedlem

Guldmedlemskap

Vi är guldmedlemmar i STR
Det innebär att vi använder digital teknik för effektiv bokning och inlärning, löpande fortbildar våra trafikutbildare och följer upp arbetet med mätbara kundutvärderingar. För dig innebär det en trygghet – med oss kommer du få bäst hjälp för att nå dina drömmar.

Guldmedlemskapet – intygar att vi
-är ett företag med stabil ekonomi.
-är aktiva i vårt kvalitetsarbete.
-använder digitala verktyg för bättre kundservice.
-har ett nöjdkundindex (NKI) över 70.
-uppfyller STR:s miljömål.

Detta är STR
STR, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, är en organisation för företag som bedriver tillståndspliktig förarutbildning. Varje år förverkligar cirka 700 medlemsföretag tusentals privat- och yrkesförares dröm om körkort. STR erbjuder trafikutbildare fortbildning, tar fram läromedel och driver opinion i trafikutbildningsfrågor.
Elever hos en STR-ansluten trafikutbildare har konsumenttrygghet via STR:s reklamationsnämnd.